Deze disclaimer is van toepassing op de volledige omvang van deze website

Indien U het niet eens bent met enig onderdeel van deze disclaimer, dan wordt U verzocht deze website niet te gebruiken

Dutchtalk Videochat

Termen Onder "Dutchtalk" wordt verstaan: de website gehost op het domein www.dutchtalk.nl, of een gedeelte hiervan, en het beheer van deze website.
Onder "gebruik" wordt onder meer verstaan: laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen en verzenden van formulieren, kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).
Gebruik website Door Dutchtalk te gebruiken verklaart U zich akkoord met deze disclaimer. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Dutchtalk of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent zelf ten allen tijden verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
Dutchtalk behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen Dutchtalk te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op Dutchtalk zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de toegang tot Dutchtalk gemonitord worden. Inhoud Dutchtalk Ondanks inspanningen om de inhoud van Dutchtalk actueel en compleet te houden is het mogelijk dat deze onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. De inhoud van Dutchtalk wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aansprakelijkheid Dutchtalk is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Dutchtalk of met de onmogelijkheid Dutchtalk te kunnen gebruiken.
U zult Dutchtalk, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van Dutchtalk, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Geldigheidsduur aangeboden informatie Het beheer van Dutchtalk mag deze naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging, en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging. Inhoud van derden Het beheer van Dutchtalk is niet verantwoordelijk voor hieraan gekoppelde bestanden en/of inhoud van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging of goedkeuring van dergelijke bestanden en/of inhoud in. Privacybeleid Dutchtalk maakt het derden mogelijk cookies in uw browser te plaatsen en te lezen, of webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen als resultaat van op de website weergegeven advertenties. Indien U hiermee niet akkoord bent wordt U aangeraden deze website niet te gebruiken, ofwel het gebruik van cookies uit te schakelen. In dit laatste geval zult U mogelijk geen optimaal gebruik van deze site kunnen maken. Google Analytics Dutchtalk maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van Dutchtalk kunt benutten. Door gebruik te maken van Dutchtalk geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

© 2002-2011 Dutchtalk Videochat Voorwaarden Disclaimer